Skip to content

Samuel Haugum

Pedagogikk og teknologi Video | Streaming | Webinar | E-læring | Kurs- og kompetanse  

DIGITALPEDAGOG, PRODUSENT & KOMMUNIKATØR 

TVERRFAGLIG EKSPERT INNEN KOMMUNIKASJON,
MEDIEPRODUKSJON OG FLEKSIBEL LÆRING / E-LÆRING

 

Videoproduksjon – klipp, regi, streaming og flerkamera

Video og Adobe-spesialist. Photoshop, Premier, Illustrator, Dreamweaver, Indesign, Final cut, Avid, After Effects, Motion…

Wordpress og webspesialist.
SEO, Google Analytics og Adwords

PEDAGOG & KOMMUNIKATØR

It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)

12. mars var starten på noe nytt og annerledes for oss alle. Brått ble det slutt på fysiske møter, kurs og konferanser, seminar og tradisjonell undervisning i skoler og bedrifter. De fleste ble raskt kjent med Microsoft Teams, Zoom, Google hang out og tilsvarende verktøy.

De fleste klarer seg bra, men skulle kanskje ønske å gjøre litt mer ut av det? Fasilitere kurs og opplæring med variasjon og flyt. Bruke samhandlingsverktøy , grupperom og andre pedagogiske virkemidler for å nå bedre ut og aktivere bedre og bredere?

Jeg deler gjerne mine erfaringer på dette området

Fleksibel læring / E-læring

Produksjon og utvikling av digitale læringsressurser er mitt hovedfelt. Min kompetanse innen dette området dekker de fleste tema.

Produksjon av webinar, streaming (flerkamera).

(Tricaster, Wirecast / Studiooppsett / Samhandlingsløsninger osv)

Produksjon av video

Produksjon og drift av LMS plattform

og egentlig alt annet som hører med til fleksibel læring.

Samuel Haugum
Samuel Haugum
Samuel Haugum

Bransjeerfaring – Film, tv, video

20 års erfaring fra praktisk medieproduksjon og kommunikasjon.

12 års undervisningserfaring fra videregående skole

7 års erfaring fra kurs- og kompetanseutvikling i fagforening 

__

Redigering av reklamefilmer og tv-serier | Bildeprodusent flerkamera
Produksjon og regi | Videofotograf | Medielærer | E-læring
Animasjonsfilmer | Streaming og flerkamera | Webinar 

Yrkeserfaring

Finansforbundet • Spesialrådgiver – digital opplæring | 2015 ->        

Nesodden videregående skole • Medielærer | 2004 – 2015

Produsentene AS • Medeier/produsent/redigerer | 2002 – 2004

Mediefabrikken i Akershus • Spesialkonsulent | 2000 – 2001

Infinitiv Television AS • Produsent / Redigerer | 1996 – 2000

Edith Film AS • Gründer/daglig leder/Produsent | 1993 – 1996

Haugum multimedia • Daglig leder | 2000 ->        

Etablering av Student tv`n i Trondheim • Redaktør | 1990 – 1992

TK-TV • Redigerer, videojournalist, flerkamera | 1990 – 1992

 

Samuel Haugum
Samuel Haugum

Curriculum vitae

Klikk på bilde for å lese

Yrkeskarriere – Høydepunkter

Finansforbundet 

Spesialrådgiver – digital opplæring / Fleksibel læring -Nåværende stilling)

  • Utvikle og befeste digital opplæringsstrategi
  • Produsere E-læringsinnhold / Fleksibel læring
  • Programmere, lansere og drifte LMS løsning
Finansforbundet får hvert år opptil 200 nye tillitsvalgte, og min oppgave er å redefinere og digitalisere opplæringen for fremtidige tilitsvalgte. Internatkurs og tradisjonelle seminarer er nå understøttet av en flunkende ny E-læringsplattform – med en rekke digitale fagressurser. Videofilmer, digitale fagdokumenter og interaktive tester er utviklet og implementert i den nye plattformen.
 
LMS plattformen «Tillitsvervet» ble en realitet i 2018.  I 2018 var det streaming, webinar og digitale klasserom som var vårt viktigste fokus. Svært spennende og veldig morsomt å jobbe med!
I 2020 lanserte vi nye nettsider med integrert kompetanseportal,  og i 2021 kom ny e-læringsplattform og en «gamification app» som en del av vårt totale kompetanseløp.
Moderne teknologi gjør det mulig å produsere læringsressurser i et høyere tempo, og av bedre kvalitet enn for bare noen år tilbake. Dette er en helt sentral del av mine arbeidsoppgaver.

Nesodden VGS

Etablering av filmproduksjon og foto som våre spesialfelt innen medier og kommunikasjon. Herunder omfattende undervisningsopplegg innen manus og filmproduksjon, med mange samtidige produksjoner.
  • Etablering av Tv-studio ved skolen. (Flerkameraproduksjon)
  • Initiativtager og produsent for skolens interne opplæringsnettsted (Digital skole)
  • Vellykket  implementering av Macintosh i blandet nettverksmiljø med over 1000 maskiner totalt.
  • Undervisning i alle mediefag. 
Nesodden videregående skole har siden oppstarten markert seg som en av Norges ledende videregående skoler innen medier og kommunikasjon. Lavt frafall og gode karakterer viser at vi har maktet å tilby et studietilbud som holder høy mediefaglig kvalitet. Jeg har vært svært sentral i oppbyggingen og utformingen av dette studietilbudet – både fra et strategisk perspektiv og i den praktiske gjennomføring av studietilbudet.

Produsentene AS

Medeier/produsent/redigerer : 2002 – 2004

• Etablering og drift.
• Videoproduksjonsfirma med spesiale innen informasjons,- og utdanningsfilm.
• Redigering av film, multimedieproduksjon.
• Kundemøter

Mediefabrikken i Akershus

Spesialkonsulent (Engasjement) : August 2000 – 2001

• Omstrukturere Mediefabrikkens satsning på video, web og trykk.
• Ansvarlig for innkjøp av produksjonsutstyr, programvare og undervisning av lærlinger.
• Innfasing av Final Cut som redigeringsverktøy, og rendyrking av Macintosh som produksjonsplattform.

Infinitiv Television AS

Produsent / Redigerer : 1996 – 2000

• Produsent. Varierende oppgaver innen tv-produksjon. Herunder regi
på flerkamera, produksjon av serier og redigering av reklamefilm.
• Utstrakt kundekontakt.

Edith Film AS

Medeier/daglig leder/Produsent : 1993 – 1996

• Daglig leder, innsalg, kundemøter, styrearbeid et
• Video- og tv-produksjon. Allsidige oppgaver.